Fórum Hospodářských novin: Česko a Německo – Středoevropští obchodní partneři na hrbolaté cestě